Valenciano

Benvinguts!

Al Gabinete Mar Navas et preparem per a obtindre el certificat de coneixements mitjans en valencià (grau mitjà) de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià.

CAL TENIR EN COMPTE:

1. Primera fase del grau mitjà (Àrees 1 i 2)

En totes les seus, en el primer període la prova començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la A i la L, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la M i la Z.

En el segon període, començarà a les 9:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra compresa entre la M i la Z, i a les 12:00 h per a les persones el primer cognom de les quals comence per una lletra entre la A i la L.

2. Segona fase del grau mitjà (Àrees 3 i 4)

En el primer període d’exàmens, (maig) començarà a les 9:00 h en totes les seus que no tinguen doble torn.

En el segon període d’exàmens (mitjans de novembre), la prova començarà a les 9:00 h en totes les seus.
3. Segona fase del grau mitjà i del grau superior (Àrees 3 i 4)

Només podran realitzar-la els aspirants que hagen obtingut en la primera fase la qualificació mínima exigida per a accedir a la segona fase.

A continuación te detallamos los requisitos que debes cumplir para poder realizar la prueba de Mitjà Valencià.

Qui pot presentar – se a les proves?

Per a poder realitzar les proves, l’alumne deu de tenir mínim 16 anys.

Cóm ens matriculem?

El període d’inscripció és al mes d’abril i deus sol·licitar-lo a la web:  www.edu.gva.es/jqcv  o presentant l’imprés que pots trobar en:

  • Conselleria d’ Educació
  • Direccions Territorials d’ Educació
  • Ajuntaments
  • Centres d’Información Juvenil

Després de presentar la sol·licitud i pagar les tases deuràs de portar el justificant el dia de les proves.

Important:

Els aspirants a obtindre la certificació sols podràn matricularse en un sol nivell. Un per persona.

Les sol·licituds seràn presentades en el registre de la Conselleria d’Educació, en les direccions territorials d’ Educació o en qualsevol dels llocs citats en l’article 38.4 de la Llei 30/1992, del 26 de Novembre, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques y del Procedimient Administratiu Comú.

Si decidiu enviar-la mitjançant l’ús d’una oficina de correus, el sobre deurà d’estar obert per a introduïr l’instància  que es deurà cumplimentar amb detall i ser sellegada abans de ser certificada.